Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

How to find largest objects in a SQL Server database?

http://stackoverflow.com/questions/2094436/how-to-find-largest-objects-in-a-sql-server-database

Δεν υπάρχουν σχόλια: