Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

How to clone a 1.5Tb disk into a 0.5Tb disk and get away with it. - JustLinux Forums

How to clone a 1.5Tb disk into a 0.5Tb disk and get away with it. - JustLinux Forums: "- Sent using Google Toolbar"

Δεν υπάρχουν σχόλια: