Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Video: Water Droplet Bounces Off a Superhydrophobic Nanotube Array | Popular Science

Video: Water Droplet Bounces Off a Superhydrophobic Nanotube Array | Popular Science: "- Sent using Google Toolbar"

Δεν υπάρχουν σχόλια: