Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

Dare Obasanjo aka Carnage4Life - Building Scalable Databases: Denormalization, the NoSQL Movement and Digg

Dare Obasanjo aka Carnage4Life - Building Scalable Databases: Denormalization, the NoSQL Movement and Digg

Δεν υπάρχουν σχόλια: