Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

Booting Debian in 14 seconds

Booting Debian in 14 seconds

Δεν υπάρχουν σχόλια: