Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

How To Set up a repository cache with apt-cacher | Debian/Ubuntu Tips & Tricks

How To Set up a repository cache with apt-cacher | Debian/Ubuntu Tips & Tricks

Δεν υπάρχουν σχόλια: