Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

How To Migrate Mailboxes Between IMAP Servers With imapsync | HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials

How To Migrate Mailboxes Between IMAP Servers With imapsync | HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials

Δεν υπάρχουν σχόλια: