Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

Lifehacker - Find Out If Your Computer Is Secretly Connecting to the Web - Top

Lifehacker - Find Out If Your Computer Is Secretly Connecting to the Web - Top: "netstat -b 5"

Δεν υπάρχουν σχόλια: