Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

Anti-RDBMS: A list of distributed key-value stores | Richard Jones, Esq.

Anti-RDBMS: A list of distributed key-value stores | Richard Jones, Esq.

Δεν υπάρχουν σχόλια: