Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

Ubuntu 9.04 Boots in 21.4 Seconds - With EXT4 as the default filesystem. - Softpedia

Ubuntu 9.04 Boots in 21.4 Seconds - With EXT4 as the default filesystem. - Softpedia

Δεν υπάρχουν σχόλια: