Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

Turn a PlayStation 3 Into a PC - Sony PS3 Computer Mod Hacks - Popular Mechanics

Turn a PlayStation 3 Into a PC - Sony PS3 Computer Mod Hacks - Popular Mechanics

Δεν υπάρχουν σχόλια: