Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2008

10 things you can do when Windows XP won’t boot | 10 Things | TechRepublic.com

10 things you can do when Windows XP won’t boot | 10 Things | TechRepublic.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: