Τρίτη, 6 Μαΐου 2008

Microsoft Discloses Government Backdoor on Windows Operating Systems | We Break Things

Microsoft Discloses Government Backdoor on Windows Operating Systems | We Break Things

Δεν υπάρχουν σχόλια: