Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2008

How to Change MSSQL 'SA' password - UK Web Hosting | Dedicated Server Windows and Linux VPS Forum

How to Change MSSQL 'SA' password - UK Web Hosting | Dedicated Server Windows and Linux VPS Forum: "sp_password NULL,'new_password','sa'
go"

Δεν υπάρχουν σχόλια: