Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2008

CCCamp 2007: GSM A5 cracking - Hack a Day

CCCamp 2007: GSM A5 cracking - Hack a Day

Δεν υπάρχουν σχόλια: