Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Boot Windows XP from Compact Flash Card - Guides & Tutorials

Boot Windows XP from Compact Flash Card - Guides & Tutorials

Δεν υπάρχουν σχόλια: