Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

FOSSwire: Fix a Frozen System with the Magic SysRq Keys

FOSSwire: Fix a Frozen System with the Magic SysRq Keys

Δεν υπάρχουν σχόλια: