Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

Image Your Hard Drive using dd | LinuxWebLog.com

Image Your Hard Drive using dd | LinuxWebLog.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: