Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

Bahut: Wonders of 'dd' and 'netcat': Cloning OS harddrives

Bahut: Wonders of 'dd' and 'netcat': Cloning OS harddrives

Δεν υπάρχουν σχόλια: