Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008

"|-------------------| | shared libraries | | etc. | 0x8000000 |-------------------| _* STACK *_"

Δεν υπάρχουν σχόλια: