Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2008

OpenOffice.org: Play StarWars Galaxy (Easter Egg) | OpenOffice | Tech-Recipes

OpenOffice.org: Play StarWars Galaxy (Easter Egg) | OpenOffice | Tech-Recipes: "=GAME('StarWars')"

Δεν υπάρχουν σχόλια: