Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2008

An Air Car You Could See in 2009: ZPM’s 106 MPG Compressed-Air Hybrid : Gas 2.0

An Air Car You Could See in 2009: ZPM’s 106 MPG Compressed-Air Hybrid : Gas 2.0

Δεν υπάρχουν σχόλια: