Τρίτη, 22 Απριλίου 2008

LinuxPlanet - Tutorials - Protecting Data with Encrypted Linux Partitions - The Inevitable Whoopsie

LinuxPlanet - Tutorials - Protecting Data with Encrypted Linux Partitions - The Inevitable Whoopsie

Δεν υπάρχουν σχόλια: