Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2008

New Tech Spy » IBM to shatter Moore’s law with 300GHz Crystal Computer

New Tech Spy » IBM to shatter Moore’s law with 300GHz Crystal Computer

Δεν υπάρχουν σχόλια: