Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2007

Recover A Password in Linux

http://ubuntology.com/2007/10/30/recover-a-password-in-linux/

Δεν υπάρχουν σχόλια: